Loading

Privacy

Voor Autobedrijf Broeders staat het belang van de klant centraal. Dat betekent dat wij diensten en producten bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Integriteit en wederzijds respect: voorwaarden voor het handelen van Autobedrijf Broeders.

Autobedrijf Broeders is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens geeft regels voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens.

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Autobedrijf Broeders om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor Autobedrijf Broeders, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat als klant van Autobedrijf Broeders kenbaar maken bij Autobedrijf Broeders.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Autobedrijf Broeders zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Autobedrijf Broeders jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

U heeft de mogelijkheid om aan Autobedrijf Broeders te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij Autobedrijf Broeders.

Einde privacy statement.

Beste bezoeker, plan tijdig je APK afspraak in via de online planner, de wachttijd is tenminste 1 week.
+